Library Links  

Nā hola i wehe o ka : Moorpark City Library

Ka lā Wehe Pani
MON 10:00 AM 8:00 PM
TUE 10:00 AM 8:00 PM
WED 10:00 AM 8:00 PM
THU 10:00 AM 8:00 PM
FRI 10:00 AM 5:00 PM
SAT 10:00 AM 5:00 PM
SUN 1:00 PM 5:00 PM

 

Nā ‘ike e pili ‘ana i kāhi i loa‘a ai
699 Moorpark Ave
MOORPARK, CA  93021
805-517-6370
http://www.moorparklibrary.org