پرش به محتوی اصلی
ساعات برای: Inyo County Free Library - Bishop Branch
روز باز کردن بستن
MON بسته شد
TUE 10:00 AM 6:00 PM
WED 10:00 AM 6:00 PM
THU 10:00 AM 6:00 PM
FRI 10:00 AM 6:00 PM
SAT 10:00 AM 2:00 PM
SUN بسته شد
اطلاعات مکان
210 Academy Ave
BISHOP, CA  93514
760-873-5115

http://www.inyocounty.us/library/